Slide show

BÁO GIÁ PM BHXH VNPT

PHẦN MỀM BẢO HIỂM  VNPT BHXH

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG 1 NĂM+6 THÁNG 2 NĂM +9 THÁNG 3 NĂM+12 THÁNG 4 NĂM +12
THÁNG
≤ 100 550.000 880.000 1.045.000 1.320.000
≤ 1000 880.000 1.408.000 1.672.000 1.936.000
MAX 1.045.000 1.936.000 2.299.000 2.585.000
– Giá trên đã bao gồm 10% VAT

– Xuất hóa đơn VAT theo Giá Bán Niêm Yết

– Liên hệ Mss Minh Ngọc: 0915 739 963