Slide show

Nâng cấp HTKK mới nhất để tránh bị lỗi khi nộp tờ khai.

[THÔNG TIN CẬP NHẬP]

Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

– Cập nhật danh mục ngành nghề tại màn hình kỳ tính thuế:

+ Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi, danh mục ngành nghề bao gồm:

• Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường

• Xổ số kiến thiết, xổ số điện toán

• Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

• Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính

• Nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính

+ Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 12/2020, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 4/2020 trở về trước, danh mục ngành nghề bao gồm:

• Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường

• Hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên

• Hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết

– Cho phép mỗi ngành nghề được phép kê khai 1 tờ khai 01/GTGT của 1 kỳ tính thuế đối với kỳ tính thuế từ tháng 01/2021 trở đi.

Tải bản HTKK 4.5.8: Tại đây

Chat Zalo