Slide show

CẬP NHẬT PHẦN MỀM MỚI CHO TOKEN

Giới thiệu

Là phần mềm máy tính cung cấp các chức năng quản lý Chữ ký số cá nhân, tổ chức trong thiết bị USB Token.
Giao diện phần mềm VNPT Token Manager AN

VNPT CA Token Manager AN còn hỗ trợ người dùng thực hiện các chức năng quan trọng khác trong quá trình sử dụng:

  • Thay đổi mã PIN
  • Mở khóa Token
  • Đang ký gia hạn và cập nhật chứng thư số mới

Bên cạnh đó, phần mềm cũng đóng vai trò như một kênh kết nối giữa VNPT CA với người dùng giúp việc thông tin tới người dùng được nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống các thông báo, cảnh báo thông minh.

Đối tượng sử dụng
Tất cả khách hàng đăng ký sử dụng chữ ký số của VNPT CA để sử dụng được chữ ký số trên máy tính chạy hệ điều hành Windows đều cần cài đặt phẩn mềm để có thể sử dụng chữ ký số được lưu trữ trong thiết bị USB Token.
Cài đặt phần mềm
Bộ cài đặt phần mềm được cung cấp tại địa chỉ  http://kyso.vnpt-ca.vn/#download-section hoặc https://vnpt-ca.vn/download-page
Hướng dẫn sử dụng
Tài liệu hướng dẫn cài đặt cung cấp tại địa chỉ  https://vnpt-ca.vn/download-page tại mục Phần mềm VNPT Token Manager AN

Chat Zalo