Slide show

Sửa Lỗi Sai Tại Dòng 53 Khi Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính

Nếu Anh/chị khi nộp lại BCTC mà gặp lỗi sai tại dòng 49 hoặc 53 thì có thể tham khảo video để tự khắc phục nhé

Sửa Lỗi Sai Tại Dòng 53 Khi Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính

Link phần mềm Notepad++: https://notepad-plus-plus.org/…/7.4…/npp.7.4.2.Installer.exe